RoháčekSkutky16,6

Skutky 16:6

Skutky apoštolov

A keď prešli Frýgiu a Galat­skú krajinu, pre­tože im Svätý Duch za­bránil hovoriť slovo v Ázii,


Verš v kontexte

5 A tak pev­nely sbory vo viere a množily sa hoj­ne počtom čo deň. 6 A keď prešli Frýgiu a Galat­skú krajinu, pre­tože im Svätý Duch za­bránil hovoriť slovo v Ázii, 7 prišli k Mýzii a po­kúšali sa ísť do Bitýnie, ale im nedal Duch Ježišov.

späť na Skutky, 16

Príbuzné preklady Roháček

6 A keď prešli Frýgiu a Galat­skú krajinu, pre­tože im Svätý Duch za­bránil hovoriť slovo v Ázii,

Evanjelický

6 Po­tom prešli Frýgi­ou a Galáci­ou, ale Duch Svätý im za­kázal hlásať slovo v Ázii.

Ekumenický

6 Cez Frýgiu a galat­ský kraj iba prešli, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii.

Bible21

6 Pro­cestova­li Frygii a Galacii, pro­tože jim Duch svatý za­bránil kázat Slovo v Asii.