RoháčekSkutky16,30

Skutky 16:30

Skutky apoštolov

a vy­vedúc ich von po­vedal: Pánovia, čo mám činiť, aby som bol spasený?


Verš v kontexte

29 A keď si vy­pýtal svet­lo, skočil do vnút­ra a trasúc sa padol pred Pav­la a Sílasa 30 a vy­vedúc ich von po­vedal: Pánovia, čo mám činiť, aby som bol spasený? 31 A oni po­vedali: Uver v Pána Ježiša Kris­ta a budeš spasený ty aj tvoj dom.

späť na Skutky, 16

Príbuzné preklady Roháček

30 a vy­vedúc ich von po­vedal: Pánovia, čo mám činiť, aby som bol spasený?

Evanjelický

30 vy­viedol ich hovoriac: Páni, čo mám činiť, aby som bol spasený?

Ekumenický

30 Keď ich vy­viedol von, po­vedal: Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?

Bible21

30 Pak je vy­ve­dl ven a ptal se: „Pánové, co mám dělat, abych byl spasen?“