RoháčekSkutky16,29

Skutky 16:29

Skutky apoštolov

A keď si vy­pýtal svet­lo, skočil do vnút­ra a trasúc sa padol pred Pav­la a Sílasa


Verš v kontexte

28 Ale Pavel za­volal veľkým hlasom a po­vedal: Ne­urob si ničoho zlého, lebo sme všet­ci tu! 29 A keď si vy­pýtal svet­lo, skočil do vnút­ra a trasúc sa padol pred Pav­la a Sílasa 30 a vy­vedúc ich von po­vedal: Pánovia, čo mám činiť, aby som bol spasený?

späť na Skutky, 16

Príbuzné preklady Roháček

29 A keď si vy­pýtal svet­lo, skočil do vnút­ra a trasúc sa padol pred Pav­la a Sílasa

Evanjelický

29 I pýtal si svet­lo, vbehol a trasúc sa padol pred Pav­lom a Sílom,

Ekumenický

29 Žalár­nik si vy­pýtal svet­lo, vbehol dnu a celý rozo­chvený padol pred Pav­la a Sílasa.

Bible21

29 Žalářník si ře­kl o svět­lo, vběhl dovni­tř a ro­ze­chvěn padl před Pavlem a Si­la­sem na ko­le­na.