RoháčekSkutky15,9

Skutky 15:9

Skutky apoštolov

a ne­urobil nijakého roz­dielu medzi nami a medzi nimi očis­tiac vierou ich srd­cia.


Verš v kontexte

8 A Bôh, ktorý zná srd­ce, im dal svedoc­tvo dajúc im Svätého Ducha jako i nám 9 a ne­urobil nijakého roz­dielu medzi nami a medzi nimi očis­tiac vierou ich srd­cia. 10 A tak teraz čo po­kúšate Boha ch­cúc vzložiť jar­mo na krk učeníkom, ktoré ani naši ot­covia ani my sme ne­vládali uniesť?

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

9 a ne­urobil nijakého roz­dielu medzi nami a medzi nimi očis­tiac vierou ich srd­cia.

Evanjelický

9 a nerobil roz­diel medzi nami a medzi nimi, ale vierou očis­til im srd­ce.

Ekumenický

9 A medzi nami a nimi nerobil vôbec nijaký roz­diel, keď vierou očis­til ich srd­cia.

Bible21

9 Vírou očistil je­jich srd­ce a ne­uči­nil žádný roz­díl mezi ná­mi a ji­mi.