RoháčekSkutky14,23

Skutky 14:23

Skutky apoštolov

A keď im vy­volili starších po sboroch a vše sa po­mod­lili s pôs­tom, poručili ich Pánovi, v ktorého uverili.


Verš v kontexte

22 upevňujúc duše učeníkov a napomínajúc ich, aby trvali vo viere, a hovorili, že musíme cez mnohé súženia voj­sť do kráľov­stva Božieho. 23 A keď im vy­volili starších po sboroch a vše sa po­mod­lili s pôs­tom, poručili ich Pánovi, v ktorého uverili. 24 A keď prešli Pisídiu, prišli do Pam­fýlie.

späť na Skutky, 14

Príbuzné preklady Roháček

23 A keď im vy­volili starších po sboroch a vše sa po­mod­lili s pôs­tom, poručili ich Pánovi, v ktorého uverili.

Evanjelický

23 Nato po cir­kev­ných zboroch ustanovili starších a na mod­lit­bách a pôs­toch porúčali ich Pánovi, v ktorého uverili.

Ekumenický

23 A keď v jednotlivých cir­kvách ustanovili starších kladením rúk, v modlitbách a pôs­toch ich zverili Pánovi, v ktorého uverili.

Bible21

23 V každé církvi jim s mod­lit­bou a po­stem vy­bra­li starší a svěři­li je Pánu, v něhož uvěři­li.