RoháčekSkutky1,9

Skutky 1:9

Skutky apoštolov

A keď to po­vedal, zdvi­hnutý bol hore, kým oni hľadeli na to, a podňal ho ob­lak a v­zal zpred ich očí.


Verš v kontexte

8 ale prij­mete moc Svätého Ducha, ktorý prij­de na vás, a budete mi sved­kami i v Jeruzaleme i po celom Jud­sku i v Samárii a tak až do po­sled­nej končiny zeme. 9 A keď to po­vedal, zdvi­hnutý bol hore, kým oni hľadeli na to, a podňal ho ob­lak a v­zal zpred ich očí. 10 A jako v tom, čo od­chádzal, upretým zrakom hľadeli do neba, tu hľa, dvaja mužovia sa po­stavili vedľa nich v bielom rúchu,

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 A keď to po­vedal, zdvi­hnutý bol hore, kým oni hľadeli na to, a podňal ho ob­lak a v­zal zpred ich očí.

Evanjelický

9 Len čo to po­vedal, vzniesol sa im pred očami do výšin a ob­lak vzal im Ho spred očí.

Ekumenický

9 Po tých­to slovách sa pred ich očami vzniesol hore, až im ho vzal ob­lak z dohľadu.

Bible21

9 Po těch slovech byl před je­jich zra­ky vzat vzhů­ru a zmizel jim z očí v ob­la­ku.

RoháčekSkutky1,9