RoháčekSkutky1,12

Skutky 1:12

Skutky apoštolov

Vtedy sa vrátili do Jeruzalema s vr­chu, zvaného Olivového, ktorý je blíz­ko Jeruzalema, na ces­tu sobot­ného dňa od neho.


Verš v kontexte

11 ktorí aj po­vedali: Galilej­skí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Ten­to Ježiš, ktorí bol vzatý od vás hore do neba, prij­de tak, ako ste ho videli ísť do neba. 12 Vtedy sa vrátili do Jeruzalema s vr­chu, zvaného Olivového, ktorý je blíz­ko Jeruzalema, na ces­tu sobot­ného dňa od neho. 13 A keď vošli do mesta, vy­šli do vr­ch­nej dvorany, kde sa zdržovali Peter a Jakob a Ján a An­drej, Filip a Tomáš, Bar­tolome­us a Matúš, Jakob Al­fe­ov a Šimon Zelóta, Horlivec, a Júdas Jakobov.

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Vtedy sa vrátili do Jeruzalema s vr­chu, zvaného Olivového, ktorý je blíz­ko Jeruzalema, na ces­tu sobot­ného dňa od neho.

Evanjelický

12 Po­tom sa vrátili do Jeruzalema z vr­chu Olivového, ktorý je blíz­ko Jeruzalema, vzdialený od neho na ces­tu sobot­ného dňa.

Ekumenický

12 Po­tom sa vrátili do Jeruzalema z vrchu, ktorý sa volá Olivový a je blíz­ko Jeruzalema, vzdialený toľko, koľko je do­volené prej­sť v sobotu.

Bible21

12 Teh­dy se vrá­ti­li do Je­ruzalé­ma od Olivetské hory ležící po­blíž měs­ta – na vzdálenost so­botní ces­ty.