RoháčekSkutky1,10

Skutky 1:10

Skutky apoštolov

A jako v tom, čo od­chádzal, upretým zrakom hľadeli do neba, tu hľa, dvaja mužovia sa po­stavili vedľa nich v bielom rúchu,


Verš v kontexte

9 A keď to po­vedal, zdvi­hnutý bol hore, kým oni hľadeli na to, a podňal ho ob­lak a v­zal zpred ich očí. 10 A jako v tom, čo od­chádzal, upretým zrakom hľadeli do neba, tu hľa, dvaja mužovia sa po­stavili vedľa nich v bielom rúchu, 11 ktorí aj po­vedali: Galilej­skí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Ten­to Ježiš, ktorí bol vzatý od vás hore do neba, prij­de tak, ako ste ho videli ísť do neba.

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 A jako v tom, čo od­chádzal, upretým zrakom hľadeli do neba, tu hľa, dvaja mužovia sa po­stavili vedľa nich v bielom rúchu,

Evanjelický

10 A ako tak uprene hľadeli do neba, keď od­chádzal, aj­hľa, dvaja mužovia v bielom rúchu po­stavili sa vedľa nich

Ekumenický

10 A kým uprene hľadeli k nebu, ako od­chádza, zrazu pri nich za­stali dvaja muži v bielom rúchu

Bible21

10 Za­tím­co se upřeně díva­li, jak od­chází do ne­be, hle, přistou­pi­li k nim dva muži v bílém rou­chu