RoháčekRút4,7

Rút 4:7

A to bol spôsob predtým v Iz­raelovi pri výkupe alebo pri zámene po­staviť pev­ne každú takú vec, že človek vy­zul svoju obuv a dal svoj­mu blížnemu, a to bolo svedoc­tvom v Iz­raelovi.


Verš v kontexte

6 Vtedy po­vedal výkup­ník: Ne­môžem vy­kúpiť pre seba, aby som nezahubil svoj­ho dedičs­tva. Vy­kúp si ty moje výkup­né, lebo ja by som ho ne­mohol vy­kúpiť. 7 A to bol spôsob predtým v Iz­raelovi pri výkupe alebo pri zámene po­staviť pev­ne každú takú vec, že človek vy­zul svoju obuv a dal svoj­mu blížnemu, a to bolo svedoc­tvom v Iz­raelovi. 8 A tak povedal výkup­ník Bo­azovi: Kúp si! A vy­zul svoju obuv.

späť na Rút, 4

Príbuzné preklady Roháček

7 A to bol spôsob predtým v Iz­raelovi pri výkupe alebo pri zámene po­staviť pev­ne každú takú vec, že človek vy­zul svoju obuv a dal svoj­mu blížnemu, a to bolo svedoc­tvom v Iz­raelovi.

Evanjelický

7 Pred­tým bolo zvykom v Iz­raeli, že pri kúpe a výmene na po­tvr­denie si muž vy­zul obuv a dal ju tomu druhému. To bývalo svedec­tvom v Iz­raeli.

Ekumenický

7 Kedysi bývalo zvykom v Izraeli, že pri kúpe alebo výmen­nom ob­chode si na po­tvr­denie do­hody jeden muž vy­zul san­dál a podal ho druhému. V Izraeli to býval spôsob po­tvr­denia.

Bible21

7 (Za sta­rodáv­na byl v Iz­rae­li při výku­pu a směně ten­to obyčej: Ke stvrzení každého jednání si člověk zul san­dál a podal ho druhé­mu. Tak se v Iz­rae­li dávalo svě­de­ctví.)

RoháčekRút4,7