RoháčekRút4,14

Rút 4:14

Vtedy riek­ly ženy Na­ome: Požeh­naný Hos­podin, ktorý nedopus­til, aby si dnes ne­mala výkup­níka! A nech je sláv­ne jeho meno v Iz­raelovi!


Verš v kontexte

13 A tak si vzal Boaz Ruť, a bola jeho ženou, a vošiel k nej. A Hos­podin jej dal tehoten­stvo, a porodila syna. 14 Vtedy riek­ly ženy Na­ome: Požeh­naný Hos­podin, ktorý nedopus­til, aby si dnes ne­mala výkup­níka! A nech je sláv­ne jeho meno v Iz­raelovi! 15 A bude ti na to, aby občer­stvoval t­voju dušu a aby ťa za­opat­roval v tvojej starobe, lebo tvoja ne­ves­ta, ktorá ťa miluje a ktorá ti je lepšia ako sedem synov, ho porodila.

späť na Rút, 4

Príbuzné preklady Roháček

14 Vtedy riek­ly ženy Na­ome: Požeh­naný Hos­podin, ktorý nedopus­til, aby si dnes ne­mala výkup­níka! A nech je sláv­ne jeho meno v Iz­raelovi!

Evanjelický

14 Vtedy ženy po­vedali Noémi: Nech je požeh­naný Hos­podin, ktorý ti dnes ne­odop­rel od­kupujúceho príbuz­ného, a nech sa jeho meno oslavuje v Iz­raeli.

Ekumenický

14 Vtedy ženy po­vedali Noémi: Nech je zvelebený Hos­podin, ktorý ti dnes ne­odop­rel ochran­cu, ktorého meno sa bude spomínať v Izraeli.

Bible21

14 Že­ny teh­dy řek­ly No­emi: „Požeh­nán buď Hos­po­din, který tě ode dneška nene­chá bez příbuzného. Ať má v Iz­rae­li jméno!

RoháčekRút4,14