RoháčekRút2,6

Rút 2:6

A sluha, po­stavený nad žen­cami, od­povedal a riekol: Je to moáb­ska dievčina, ktorá prišla zpät s Na­omou z moáb­skeho kraja.


Verš v kontexte

5 Po­tom riekol Boaz svoj­mu sluhovi, ktorý bol po­stavený nad žen­cami. Čia je táto dievčina? 6 A sluha, po­stavený nad žen­cami, od­povedal a riekol: Je to moáb­ska dievčina, ktorá prišla zpät s Na­omou z moáb­skeho kraja. 7 Po­vedala: Do­voľ, prosím, žeby som sbierala a brala medzi snopami za žen­cami. A tedy prišla a stojí na nohách od samého rána až doteraz, k­rome že toto čosi máličko bola pobudla doma.

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

6 A sluha, po­stavený nad žen­cami, od­povedal a riekol: Je to moáb­ska dievčina, ktorá prišla zpät s Na­omou z moáb­skeho kraja.

Evanjelický

6 Sluha, po­stavený nad žen­cami, od­povedal: Je to moáb­ska deva, ktorá sa vrátila s Noémi z moáb­skych strání

Ekumenický

6 Sluha, ktorý do­hliadal na žen­cov, po­vedal: Táto mladá žena je Moábčan­ka, čo sa vrátila s Noémi z Moábskych polí.

Bible21

6 Služebník mu ře­kl: „To je ta mladá Moábka, která přiš­la s No­emi z moáb­ského kraje.

RoháčekRút2,6