RoháčekRút1,2

Rút 1:2

A meno toho muža bolo Elimelech a meno jeho ženy Na­oma a mená jeho dvoch synov Mach­lón a Kil­jon, Ef­raťania, z Bet­lehema Júdov­ho. A prij­dúc do moáb­skeho kraja boli tam.


Verš v kontexte

1 A stalo sa vo dňoch, keď súdili sud­covia, že po­vs­tal hlad v zemi. Vtedy od­išiel nejaký muž z Bet­lehema Júdov­ho, aby po­hos­tínil v moáb­skom kraji, on, jeho žena a jeho dvaja synovia. 2 A meno toho muža bolo Elimelech a meno jeho ženy Na­oma a mená jeho dvoch synov Mach­lón a Kil­jon, Ef­raťania, z Bet­lehema Júdov­ho. A prij­dúc do moáb­skeho kraja boli tam. 3 A Elimelech, muž Na­omin, zo­mrel, a zo­stala ona a jej dvaja synovia.

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 A meno toho muža bolo Elimelech a meno jeho ženy Na­oma a mená jeho dvoch synov Mach­lón a Kil­jon, Ef­raťania, z Bet­lehema Júdov­ho. A prij­dúc do moáb­skeho kraja boli tam.

Evanjelický

2 Muž sa volal Elímelech, jeho manžel­ka bola Noémi a jeho dvaja synovia Mach­lón a Kil­jón; boli to Ef­raťania z jud­ského Bet­lehema. Prišli na moáb­ske stráne a os­tali tam bývať.

Ekumenický

2 Muž sa volal Elímelech, jeho žena sa menovala Noémi a jeho dvaja synovia Mach­lón a Kil­jón; boli to Ef­ratejčania z judského Bet­lehema. Prišli na Moáb­ske polia a tam sa usadili.

Bible21

2 Ten muž se jmenoval Eli­me­lech, jeho že­na No­emi a jeho dva synové Machlon a Kiljon; byli to Efraim­ci z jud­ského Bet­lé­ma. Přiš­li do moáb­ského kraje a byd­le­li tam.

RoháčekRút1,2