RoháčekRút1,19

Rút 1:19

A tak išly obe spolu, až prišly do Bet­lehema. A stalo sa, keď prišly do Bet­lehema, že sa vzrušilo celé mes­to pre ne, a vravely: Či je to Naoma?


Verš v kontexte

18 A keď videla, že pev­ne stojí na tom, že poj­de s ňou, pre­stala jej hovoriť a od­hovárať ju. 19 A tak išly obe spolu, až prišly do Bet­lehema. A stalo sa, keď prišly do Bet­lehema, že sa vzrušilo celé mes­to pre ne, a vravely: Či je to Naoma? 20 A ona im riek­la: Ne­volaj­te ma Na­oma, ale ma volaj­te Mara, lebo ma veľkou hor­kosťou na­pl­nil Všemohúci.

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 A tak išly obe spolu, až prišly do Bet­lehema. A stalo sa, keď prišly do Bet­lehema, že sa vzrušilo celé mes­to pre ne, a vravely: Či je to Naoma?

Evanjelický

19 Po­tom obe šli, až došli do Bet­lehema. Keď došli do Bet­lehema, vzrušilo sa pre ne celé mes­to. Ženy sa spytovali: Je to Noémi?

Ekumenický

19 Šli teda spolu, až prišli do Bet­lehema. Po príchode do Bet­lehema sa k nim zhŕk­lo celé mes­to. Ženy sa spytovali: Je to Noémi?

Bible21

19 A tak šly obě spo­lu, až došly k Betlému. Když do­razi­ly do Bet­lé­ma, na­stal kvů­li nim po ce­lém městě roz­ruch. „To je pře­ce Noemi!“ říkaly že­ny.

RoháčekRút1,19