RoháčekRút1,17

Rút 1:17

Kde ty zomrieš, tam zomriem i ja, a tam budem i pochovaná. Nech mi tak učiní Hos­podin a tak nech pri­dá, že iba smrť ma od­lúči od teba.


Verš v kontexte

16 Ale Ruť riek­la: Nenúť ma, aby som ťa opus­tila a vrátila sa od teba zpät; lebo kam ty pojdeš, ta pojdem i ja, a kde ty budeš bývať, tam budem bývať i ja; tvoj ľud môj ľud a tvoj Bôh môj Bôh. 17 Kde ty zomrieš, tam zomriem i ja, a tam budem i pochovaná. Nech mi tak učiní Hos­podin a tak nech pri­dá, že iba smrť ma od­lúči od teba. 18 A keď videla, že pev­ne stojí na tom, že poj­de s ňou, pre­stala jej hovoriť a od­hovárať ju.

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Kde ty zomrieš, tam zomriem i ja, a tam budem i pochovaná. Nech mi tak učiní Hos­podin a tak nech pri­dá, že iba smrť ma od­lúči od teba.

Evanjelický

17 Kde ty zo­mrieš, zo­mriem i ja, a tam chcem byť po­chovaná! Tak nech mi učiní Hos­podin, ba nech ešte pri­dá: len sm­rť ma roz­lúči s tebou!

Ekumenický

17 Kde zo­mrieš ty, tam zo­mriem i ja a tam budem po­chovaná! Nech ma Hos­podin po­tres­ce, ako chce a nech ešte pri­dá, ak by ma od teba od­lúčilo niečo iné než sm­rť.

Bible21

17 Kde zemřeš, tam zemřua kles­nu do hrobu. Toto ať mi učiní a při­dá Hospodin: jen smrt mě s te­bou rozdělí!“

RoháčekRút1,17