RoháčekRút1,13

Rút 1:13

či by ste na to čakaly, až by dorást­li? Či pre­to by ste sa zdŕžaly, aby ste sa ne­vydaly? Nie, moje dcéry, lebo mne je o veľa tr­p­kejšie ako vám, pre­tože ruka Hos­podinova vy­šla proti mne.


Verš v kontexte

12 Vráťte sa, moje dcéry, odídite, lebo som už pri­stará na vy­daj. A keby som aj povedala, že mám nádej a vy­dala by som sa ešte tej­to noci, a keby som aj porodila synov, 13 či by ste na to čakaly, až by dorást­li? Či pre­to by ste sa zdŕžaly, aby ste sa ne­vydaly? Nie, moje dcéry, lebo mne je o veľa tr­p­kejšie ako vám, pre­tože ruka Hos­podinova vy­šla proti mne. 14 Vtedy po­z­dvih­núc svoj hlas znova plakaly. A Orfa boz­kala svoju svok­ru a odišla, ale Ruť sa jej držala.

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 či by ste na to čakaly, až by dorást­li? Či pre­to by ste sa zdŕžaly, aby ste sa ne­vydaly? Nie, moje dcéry, lebo mne je o veľa tr­p­kejšie ako vám, pre­tože ruka Hos­podinova vy­šla proti mne.

Evanjelický

13 či by ste čakali, až doras­tú? Či by ste sa mali pre­to zdržať a ne­vydať sa? Nie, dcéry moje! Veď moje trápenie je väčšie ako vaše, lebo ruka Hos­podinova sa vy­strela proti mne.

Ekumenický

13 čakali by ste az­da, kým doras­tú? Mali by ste sa pre­to zdržiavať a ne­vydať sa? To nie, dcéry moje! Veď moja tr­p­kosť je väčšia ako vaša, lebo Hos­podinova ruka doľah­la na mňa.

Bible21

13 copak bys­te če­kaly, až vy­rostou? Copak bys­te se kvů­li tomu zdráhaly vdát? Ne, mé dce­ry, můj úděl je pro vás pří­liš trpký. Hos­po­di­nova ruka se ob­rá­ti­la pro­ti mně!“

RoháčekRút1,13