RoháčekRút1,1

Rút 1:1

A stalo sa vo dňoch, keď súdili sud­covia, že po­vs­tal hlad v zemi. Vtedy od­išiel nejaký muž z Bet­lehema Júdov­ho, aby po­hos­tínil v moáb­skom kraji, on, jeho žena a jeho dvaja synovia.


Verš v kontexte

1 A stalo sa vo dňoch, keď súdili sud­covia, že po­vs­tal hlad v zemi. Vtedy od­išiel nejaký muž z Bet­lehema Júdov­ho, aby po­hos­tínil v moáb­skom kraji, on, jeho žena a jeho dvaja synovia. 2 A meno toho muža bolo Elimelech a meno jeho ženy Na­oma a mená jeho dvoch synov Mach­lón a Kil­jon, Ef­raťania, z Bet­lehema Júdov­ho. A prij­dúc do moáb­skeho kraja boli tam. 3 A Elimelech, muž Na­omin, zo­mrel, a zo­stala ona a jej dvaja synovia.

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa vo dňoch, keď súdili sud­covia, že po­vs­tal hlad v zemi. Vtedy od­išiel nejaký muž z Bet­lehema Júdov­ho, aby po­hos­tínil v moáb­skom kraji, on, jeho žena a jeho dvaja synovia.

Evanjelický

1 V čase, keď vlád­li sud­covia, na­stal v krajine hlad. Vtedy od­išiel is­tý muž so ženou a s dvomi syn­mi z jud­ského Bet­lehema bývať na moáb­ske stráne.

Ekumenický

1 Za vlády sud­cov sa stalo, že v krajine na­stal hlad. Vtedy is­tý muž z judského Bet­lehema spolu so svojou ženou a oboma syn­mi od­išiel bývať ako cudzinec na Moáb­ske polia.

Bible21

1 Za dnů, kdy roz­hodova­li soud­cové, na­stal v zemi hlad. Je­den muž z jud­ského Bet­lé­ma pro­to ode­šel, aby se svou manželkou a dvě­ma syny nějaký čas byd­lel v moáb­ském kra­ji.

RoháčekRút1,1