RoháčekRimanom8,8

Rimanom 8:8

List Rimanom

A tí, ktorí sú v tele, ne­môžu sa ľúbiť Bohu;


Verš v kontexte

7 pre­tože myseľ tela je ne­priateľs­tvom na­proti Bohu, lebo sa ne­pod­riaďuje zákonu Božiemu, lebo sa ani ne­môže podriadiť. 8 A tí, ktorí sú v tele, ne­môžu sa ľúbiť Bohu; 9 ale vy nie ste v tele, ale v duchu, akže Duch Boží pre­býva vo vás. Ale ak nie­kto ne­má Ducha Kris­tov­ho, ten neni jeho.

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

8 A tí, ktorí sú v tele, ne­môžu sa ľúbiť Bohu;

Evanjelický

8 Tí teda, čo sú v tele, ne­môžu sa páčiť Bohu.

Ekumenický

8 Tí, čo žijú v tele, ne­môžu sa páčiť Bohu.

Bible21

8 Ti, kdo ži­jí v těle, se tedy Bohu lí­bit ne­mo­hou.