RoháčekRimanom8,7

Rimanom 8:7

List Rimanom

pre­tože myseľ tela je ne­priateľs­tvom na­proti Bohu, lebo sa ne­pod­riaďuje zákonu Božiemu, lebo sa ani ne­môže podriadiť.


Verš v kontexte

6 Lebo myseľ tela je sm­rť, ale myseľ Ducha je život a po­koj, 7 pre­tože myseľ tela je ne­priateľs­tvom na­proti Bohu, lebo sa ne­pod­riaďuje zákonu Božiemu, lebo sa ani ne­môže podriadiť. 8 A tí, ktorí sú v tele, ne­môžu sa ľúbiť Bohu;

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

7 pre­tože myseľ tela je ne­priateľs­tvom na­proti Bohu, lebo sa ne­pod­riaďuje zákonu Božiemu, lebo sa ani ne­môže podriadiť.

Evanjelický

7 Pre­tože teles­né zmýšľanie je ne­priateľs­tvo voči Bohu, lebo sa ne­pod­dáva, a ani sa ne­môže pod­dať zákonu Božiemu.

Ekumenický

7 Pre­tože zmýšľanie tela je ne­priateľs­tvom voči Bohu — ne­pod­robuje sa totiž Božiemu zákonu; veď sa ani ne­môže.

Bible21

7 Těles­né smýšlení je Bohu ne­přá­tel­ské, ne­boť není a ani nemůže být pod­dáno Boží­mu záko­nu.