RoháčekRimanom8,39

Rimanom 8:39

List Rimanom

ani vy­sokosť ani hl­bokosť ani ni­ktoré iné stvorenie nebude môcť od­lúčiť nás od lás­ky Božej, ktorá je v Kris­tu Ježišovi, našom Pánovi.


Verš v kontexte

37 Ale v tom vo všet­kom stat­ne víťazíme skr­ze toho, ktorý nás za­miloval. 38 Lebo som pre­svedčený, že ani sm­rť ani život ani an­jeli ani vr­ch­nos­ti ani moci ani prítom­né ani budúce veci 39 ani vy­sokosť ani hl­bokosť ani ni­ktoré iné stvorenie nebude môcť od­lúčiť nás od lás­ky Božej, ktorá je v Kris­tu Ježišovi, našom Pánovi.

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

39 ani vy­sokosť ani hl­bokosť ani ni­ktoré iné stvorenie nebude môcť od­lúčiť nás od lás­ky Božej, ktorá je v Kris­tu Ježišovi, našom Pánovi.

Evanjelický

39 ani vy­sokosť, ani hl­bokosť, ani nijaké iné stvoren­stvá ne­môžu nás od­lúčiť od lás­ky Božej, ktorá je v Kris­tovi Ježišovi, našom Pánovi.

Ekumenický

39 ani to, čo je vy­soko, ani to, čo je hl­boko, ani nijaké iné stvorenie nebude nás môcť od­lúčiť od Božej lás­ky, ktorá je v Ježišovi Kris­tovi, našom Pánovi.

Bible21

39 výši­na ani hlu­bi­na ani nic jiného v ce­lém stvoření nás nemůže od­dě­lit od Boží lás­ky v Kri­stu Ježíši, našem Pánu!