RoháčekRimanom8,33

Rimanom 8:33

List Rimanom

Kto bude žalovať na vy­volených Božích? Bôh je, ktorý ospraved­lňuje.


Verš v kontexte

32 Ktorý to ne­ušet­ril vlast­ného Syna, ale ho ta dal za nás za všet­kých, ako by nám s ním po­tom i všet­kého nedaroval!? 33 Kto bude žalovať na vy­volených Božích? Bôh je, ktorý ospraved­lňuje. 34 K­de kto od­súdi? Kris­tus Ježiš je, ktorý zo­mrel, a viacej, ktorý aj vstal z mŕt­vych, ktorý aj je po pravici Božej, ktorý sa aj pri­hovára za nás.

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

33 Kto bude žalovať na vy­volených Božích? Bôh je, ktorý ospraved­lňuje.

Evanjelický

33 Kto bude žalovať na vy­volených Božích? Je to Boh, ktorý ospraved­lňuje.

Ekumenický

33 Kto bude žalovať na Božích vy­volených? Je to Boh, ktorý ospraved­lňuje.

Bible21

33 Kdo obviní Boží vy­vo­lené? Vž­dyť Bůh osprave­dlňuje!