RoháčekRimanom8,29

Rimanom 8:29

List Rimanom

Lebo ktorých pred­zvedel, tých aj predurčil za súpodobných ob­razu svoj­ho Syna, aby on bol pr­vorodeným medzi mnohými brat­mi.


Verš v kontexte

28 A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všet­ko spolu pôsobí na dob­ré, tým, ktorí sú po­volaní podľa preduloženia. 29 Lebo ktorých pred­zvedel, tých aj predurčil za súpodobných ob­razu svoj­ho Syna, aby on bol pr­vorodeným medzi mnohými brat­mi. 30 A ktorých predurčil, tých aj po­volal, a ktorých po­volal, tých aj ospravedl­nil, a ktorých ospravedl­nil, tých aj os­lávil.

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

29 Lebo ktorých pred­zvedel, tých aj predurčil za súpodobných ob­razu svoj­ho Syna, aby on bol pr­vorodeným medzi mnohými brat­mi.

Evanjelický

29 Lebo ktorých (Boh) vo­pred po­znal, tých aj predurčil na podobu ob­razu svoj­ho Syna, aby On bol pr­vorodený medzi mnohými brat­mi.

Ekumenický

29 Lebo ktorých vo­pred po­znal, tých aj predurčil, aby boli podob­ní ob­razu jeho Syna, aby on bol pr­vorodený medzi mnohými brat­mi.

Bible21

29 Ty, které pře­dem znal, to­tiž předurčil, aby při­ja­li podo­bu jeho Sy­na, aby se tak stal prvo­ro­zeným mezi mno­ha sou­ro­zen­ci.