RoháčekRimanom8,28

Rimanom 8:28

List Rimanom

A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všet­ko spolu pôsobí na dob­ré, tým, ktorí sú po­volaní podľa preduloženia.


Verš v kontexte

27 A ten, ktorý zpytuje srd­cia, vie, čo je myseľ Ducha, že sa podľa Boha pri­hovára za svätých. 28 A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všet­ko spolu pôsobí na dob­ré, tým, ktorí sú po­volaní podľa preduloženia. 29 Lebo ktorých pred­zvedel, tých aj predurčil za súpodobných ob­razu svoj­ho Syna, aby on bol pr­vorodeným medzi mnohými brat­mi.

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

28 A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všet­ko spolu pôsobí na dob­ré, tým, ktorí sú po­volaní podľa preduloženia.

Evanjelický

28 A my vieme, že milujúcim Boha, po­volaným podľa rady (Božej), všet­ky veci slúžia na dob­ro.

Ekumenický

28 Vieme, že všet­ky veci slúžia na dob­ro tým, čo milujú Boha, ktorí sú po­volaní podľa jeho pred­sav­zatia.

Bible21

28 Ví­me, že těm, kdo mi­lu­jí Bo­ha, všech­no na­po­máhá k dob­ré­mu – to­tiž těm, které po­vo­lal pod­le svého zámě­ru.