RoháčekRimanom8,25

Rimanom 8:25

List Rimanom

Ale ak sa nadejeme na to, čoho ne­vidíme, vtedy očakávame v tr­pez­livos­ti.


Verš v kontexte

24 Lebo sme spasení v nádeji. Ale nádej, ktorá sa vidí, nie je nádejou, lebo na to, čo nie­kto vidí, prečo by sa na to aj nadejal? 25 Ale ak sa nadejeme na to, čoho ne­vidíme, vtedy očakávame v tr­pez­livos­ti. 26 A tak podob­ne i Duch spolu po­máha našim slabos­tiam. Lebo toho, čo by sme sa mali mod­liť, ako sa pat­rí, ne­vieme: ale sám Duch sa pri­hovára za nás ne­vys­loviteľnými vzdychaniami.

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

25 Ale ak sa nadejeme na to, čoho ne­vidíme, vtedy očakávame v tr­pez­livos­ti.

Evanjelický

25 Ale ak sa nádejame tomu, čo ne­vidíme, to tr­pez­livo očakávame.

Ekumenický

25 Ak však dúfame v to, čo ne­vidíme, tr­pez­livo to očakávame.

Bible21

25 Když ale doufá­me v to, co ne­vi­dí­me, pak to trpě­livě očekává­me.