RoháčekRimanom8,18

Rimanom 8:18

List Rimanom

Lebo tak súdim, že utr­penia terajšieho času nie sú hod­ny, aby boly prirov­nané k budúcej sláve, ktorá má byť zjavená na nás.


Verš v kontexte

17 A jest­li deťmi, tedy aj dedičmi, dedičmi Božími a spolu­dedičmi Kris­tovými; akže spolu tr­píme, aby sme aj spolu boli os­lávení. 18 Lebo tak súdim, že utr­penia terajšieho času nie sú hod­ny, aby boly prirov­nané k budúcej sláve, ktorá má byť zjavená na nás. 19 Lebo túžob­né vy­zeranie stvoren­stva očakáva zjavenie synov Božích.

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

18 Lebo tak súdim, že utr­penia terajšieho času nie sú hod­ny, aby boly prirov­nané k budúcej sláve, ktorá má byť zjavená na nás.

Evanjelický

18 Lebo tak súdim, že utr­penia terajšej doby nie sú rov­né sláve, ktorá sa má zjaviť na nás.

Ekumenický

18 Usudzujem totiž, že utr­penia terajšieho času sa nedajú ani porov­nať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť.

Bible21

18 Mám to­tiž za to, že naše nynější utrpení nejsou srovna­telná se slávou, která se na nás má zjevit.