RoháčekRimanom8,16

Rimanom 8:16

List Rimanom

Sám ten Duch spolu svedčí s naším duchom, že sme deťmi Božími.


Verš v kontexte

15 Lebo ste ne­vzali ducha služby, aby ste sa zase báli, ale ste vzali ducha synov­stva, v ktorom voláme: Ab­ba, Otče! 16 Sám ten Duch spolu svedčí s naším duchom, že sme deťmi Božími. 17 A jest­li deťmi, tedy aj dedičmi, dedičmi Božími a spolu­dedičmi Kris­tovými; akže spolu tr­píme, aby sme aj spolu boli os­lávení.

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

16 Sám ten Duch spolu svedčí s naším duchom, že sme deťmi Božími.

Evanjelický

16 A ten is­tý Duch spolu s naším duchom osvedčuje, že sme Božie deti.

Ekumenický

16 Ten­to Duch sám do­svedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti.

Bible21

16 Sám Duch do­svědčuje naše­mu du­chu, že jsme Boží dě­ti.