RoháčekRimanom8,15

Rimanom 8:15

List Rimanom

Lebo ste ne­vzali ducha služby, aby ste sa zase báli, ale ste vzali ducha synov­stva, v ktorom voláme: Ab­ba, Otče!


Verš v kontexte

14 Lebo všet­ci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú syn­mi Božími. 15 Lebo ste ne­vzali ducha služby, aby ste sa zase báli, ale ste vzali ducha synov­stva, v ktorom voláme: Ab­ba, Otče! 16 Sám ten Duch spolu svedčí s naším duchom, že sme deťmi Božími.

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

15 Lebo ste ne­vzali ducha služby, aby ste sa zase báli, ale ste vzali ducha synov­stva, v ktorom voláme: Ab­ba, Otče!

Evanjelický

15 Ne­prijali ste pred­sa ducha ot­roc­tva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synov­stva, ktorým voláme: Ab­ba, Otče!

Ekumenický

15 Veď ste ne­prijali ducha ot­roc­tva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste Ducha synov­stva, v ktorom voláme: Ab­ba, Otče.

Bible21

15 Ne­při­ja­li jste pře­ce du­cha ot­ro­ctví, abys­te se znovu bá­li. Naopak, při­ja­li jste Du­cha synov­ství, v němž vo­lá­me Ab­ba, Otče!