RoháčekRimanom8,10

Rimanom 8:10

List Rimanom

Ale ak je Kristus vo vás, vtedy je síce telo mŕt­ve pre hriech, ale duch je život pre spraved­livosť.


Verš v kontexte

9 ale vy nie ste v tele, ale v duchu, akže Duch Boží pre­býva vo vás. Ale ak nie­kto ne­má Ducha Kris­tov­ho, ten neni jeho. 10 Ale ak je Kristus vo vás, vtedy je síce telo mŕt­ve pre hriech, ale duch je život pre spraved­livosť. 11 A jest­li Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕt­vych, pre­býva vo vás, tak tedy ten, ktorý vzkriesil Kris­ta Ježiša z mŕt­vych, oživí aj vaše smr­teľné telá skr­ze svoj­ho Ducha, ktorý pre­býva vo vás.

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

10 Ale ak je Kristus vo vás, vtedy je síce telo mŕt­ve pre hriech, ale duch je život pre spraved­livosť.

Evanjelický

10 Ak je Kris­tus vo vás, tak je telo mŕt­ve pre hriech, ale duch je živý pre spravod­livosť.

Ekumenický

10 Ak však je Kris­tus vo vás, telo je mŕt­ve pre hriech, ale Duch je život pre spravod­livosť.

Bible21

10 Je-li Kri­stus ve vás, pak je sice tělo kvů­li hří­chu mrt­vé, ale duch ži­je díky sprave­dlnosti.