RoháčekRimanom8,1

Rimanom 8:1

List Rimanom

A tak teraz už nieto nijakého od­súdenia tým, ktorí sú v Kris­tu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa Ducha.


Verš v kontexte

1 A tak teraz už nieto nijakého od­súdenia tým, ktorí sú v Kris­tu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa Ducha. 2 Lebo zákon Ducha života v Kris­tu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smr­ti. 3 Lebo to, čo bolo nemožné zákonu, na­koľko bol slabý skr­ze telo, to vy­konal Bôh pošlúc svojeho Syna v podob­nos­ti tela hriechu a príčinou hriechu a odsúdil hriech v tele,

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

1 A tak teraz už nieto nijakého od­súdenia tým, ktorí sú v Kris­tu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa Ducha.

Evanjelický

1 Nieto teda teraz už od­súdenia tých, čo sú v Kris­tovi Ježišovi [a nechodia podľa toho, ale podľa ducha].

Ekumenický

1 A tak teraz už nejes­tvuje od­súdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi.

Bible21

1 A pro­to již není žádné od­sou­zení pro ty, kdo jsou v Kri­stu Ježíši.