RoháčekRimanom7,14

Rimanom 7:14

List Rimanom

Lebo vieme, že zákon je duchov­ný, ale ja som teles­ný, predaný pod hriech.


Verš v kontexte

13 Či tedy to dob­ré sa mi stalo sm­rťou? Nech sa ne­stane! Ale hriech, aby sa ukázal, že je hriechom, ktorý mi skr­ze to dob­ré pôsobí sm­rť, aby bol hriech svr­chovane hriešnym skr­ze pri­kázanie. 14 Lebo vieme, že zákon je duchov­ný, ale ja som teles­ný, predaný pod hriech. 15 Lebo čo robím, ne­uz­návam; lebo nerobím toho, čo chcem, ale činím to, čo nenávidím.

späť na Rimanom, 7

Príbuzné preklady Roháček

14 Lebo vieme, že zákon je duchov­ný, ale ja som teles­ný, predaný pod hriech.

Evanjelický

14 Lebo vieme, že zákon je duchov­ný, ale ja som teles­ný, predaný hriechu.

Ekumenický

14 Vieme totiž, že zákon je duchov­ný. Ale ja som teles­ný, predaný do ot­roc­tva hriechu.

Bible21

14 Ví­me, že Zákon je du­chovní, ale já jsem těles­ný, za­pro­daný hří­chu.