RoháčekRimanom6,6

Rimanom 6:6

List Rimanom

vediac to, že náš starý človek je spolu ukrižovaný, aby bolo zmarené telo hriechu čo do svojej pôsobnosti, aby sme viacej ne­slúžili hriechu.


Verš v kontexte

5 Lebo ak sme sa stali spolu­s­rast­lými podob­nosťou jeho smr­ti, ale takými aj podob­nosťou vzkriesenia budeme 6 vediac to, že náš starý človek je spolu ukrižovaný, aby bolo zmarené telo hriechu čo do svojej pôsobnosti, aby sme viacej ne­slúžili hriechu. 7 Lebo ten, kto zo­mrel, je ospravedlnený od hriechu.

späť na Rimanom, 6

Príbuzné preklady Roháček

6 vediac to, že náš starý človek je spolu ukrižovaný, aby bolo zmarené telo hriechu čo do svojej pôsobnosti, aby sme viacej ne­slúžili hriechu.

Evanjelický

6 vediac, že náš starý človek spolu s Ním bol ukrižovaný, aby bolo zničené hriešne telo a my sme neboli viac ot­rok­mi hriechu.

Ekumenický

6 Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškod­nené telo hriechu, aby sme už viac neboli ot­rok­mi hriechu.

Bible21

6 Ví­me pře­ce, že naše staré já bylo ukřižováno s ním, aby hříšné tělo po­zbylo mo­ci, abychom již dále ne­s­louži­li hří­chu.