RoháčekRimanom6,21

Rimanom 6:21

List Rimanom

Nuž akýže ste mali vtedy užitok z toho, za čo sa teraz han­bíte? Lebo koniec toho je sm­rť.


Verš v kontexte

20 Lebo keď ste boli sluhami hriechu, boli ste slobod­ní spraved­livos­ti. 21 Nuž akýže ste mali vtedy užitok z toho, za čo sa teraz han­bíte? Lebo koniec toho je sm­rť. 22 Ale teraz oslobodení súc od hriechu a v službu pod­robení Bohu máte svoj užitok na po­svätenie a koniec večný život.

späť na Rimanom, 6

Príbuzné preklady Roháček

21 Nuž akýže ste mali vtedy užitok z toho, za čo sa teraz han­bíte? Lebo koniec toho je sm­rť.

Evanjelický

21 A aké ovocie ste vtedy mali z toho? Teraz sa han­bíte za to! Lebo koniec toho je sm­rť!

Ekumenický

21 Aký osoh ste mali vtedy? Teraz sa za tie veci han­bíte. Lebo ich kon­com je sm­rť.

Bible21

21 Co jste mě­li z toho vše­ho, za co se teď stydí­te? Ve­dlo to jen ke smrti.