RoháčekRimanom5,9

Rimanom 5:9

List Rimanom

A tak tedy je o mnoho is­tejšie, že teraz, keď sme ospravedl­není jeho kr­vou, budeme za­chránení skr­ze neho od budúceho hnevu.


Verš v kontexte

8 Ale Bôh tak dokazuje svoju lás­ku na­proti nám, že keď sme my ešte boli hriešnik­mi, Kris­tus zo­mrel za nás. 9 A tak tedy je o mnoho is­tejšie, že teraz, keď sme ospravedl­není jeho kr­vou, budeme za­chránení skr­ze neho od budúceho hnevu. 10 Lebo ak vtedy, keď sme boli ne­priateľmi, boli sme smierení s Bohom skr­ze sm­rť jeho Syna, tak je o mnoho is­tejšie, že súc smierení budeme spasení jeho životom.

späť na Rimanom, 5

Príbuzné preklady Roháček

9 A tak tedy je o mnoho is­tejšie, že teraz, keď sme ospravedl­není jeho kr­vou, budeme za­chránení skr­ze neho od budúceho hnevu.

Evanjelický

9 O čo skorej budeme teda za­chránení od hnevu skr­ze Neho, keď sme teraz ospravedl­není Jeho kr­vou?!

Ekumenický

9 Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedl­není jeho kr­vou, budeme skr­ze neho za­chránení pred hnevom.

Bible21

9 Jsme-li teď jeho krví osprave­dlněni, čím spíše jím bu­de­me za­chráněni před Božím hněvem!