RoháčekRimanom5,7

Rimanom 5:7

List Rimanom

Lebo sot­va kto kedy zomrie za spraved­livého, pre­tože za dob­rého by sa nie­kto snáď aj od­vážil zo­mrieť.


Verš v kontexte

6 Lebo Kris­tus, keď sme ešte boli slabí, ešte za času zo­mrel za bez­božných. 7 Lebo sot­va kto kedy zomrie za spraved­livého, pre­tože za dob­rého by sa nie­kto snáď aj od­vážil zo­mrieť. 8 Ale Bôh tak dokazuje svoju lás­ku na­proti nám, že keď sme my ešte boli hriešnik­mi, Kris­tus zo­mrel za nás.

späť na Rimanom, 5

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo sot­va kto kedy zomrie za spraved­livého, pre­tože za dob­rého by sa nie­kto snáď aj od­vážil zo­mrieť.

Evanjelický

7 Lebo za spravod­livého sot­vak­to umrie, aj keď sa za dob­rého azda nie­kto umrieť od­hod­lá.

Ekumenický

7 Sot­vak­to zo­mrie za spravod­livého, aj keď za dob­rého sa azda nie­kto od­hod­lá zo­mrieť.

Bible21

7 Sotva kdo zemře za sprave­dlivého, i když za dob­rého člověka by se snad někdo zemřít od­hod­lal.