RoháčekRimanom5,5

Rimanom 5:5

List Rimanom

a taká nádej nezahan­buje, lebo lás­ka Božia je vy­liata v našich srd­ciach skr­ze Svätého Ducha, ktorý nám je daný.


Verš v kontexte

4 a tr­pez­livosť do­kázanosť a do­kázanosť nádej, 5 a taká nádej nezahan­buje, lebo lás­ka Božia je vy­liata v našich srd­ciach skr­ze Svätého Ducha, ktorý nám je daný. 6 Lebo Kris­tus, keď sme ešte boli slabí, ešte za času zo­mrel za bez­božných.

späť na Rimanom, 5

Príbuzné preklady Roháček

5 a taká nádej nezahan­buje, lebo lás­ka Božia je vy­liata v našich srd­ciach skr­ze Svätého Ducha, ktorý nám je daný.

Evanjelický

5 A nádej nezahan­buje, lebo lás­ka Božia je nám roz­liata v srd­ciach skr­ze Ducha Svätého, ktorý je nám daný.

Ekumenický

5 A nádej ne­klame, lebo Božia lás­ka je roz­liata v našich srd­ciach skr­ze Ducha Svätého, ktorého sme do­stali.

Bible21

5 Tato na­děje není klamná; vž­dyť Bůh do našich srd­cí vy­lil svou lás­ku skrze Du­cha svatého, je­hož nám da­roval.