RoháčekRimanom5,15

Rimanom 5:15

List Rimanom

Ale nie tak ako rečený pád, čiže pre­hrešenie, i dar milos­ti. Lebo ak pádom toho jed­ného zo­mreli mnohí, o mnoho väčšmi roz­hoj­nila sa milosť Božia a dar milosťou toho jed­ného človeka Ježiša Kris­ta na­proti mnohým.


Verš v kontexte

14 Ale sm­rť jed­nako kraľovala od Adama až po Mojžiša i nad tými, ktorí neh­rešili podob­ným pre­stúpením ako Adam, ktorý je ob­razom toho budúceho. 15 Ale nie tak ako rečený pád, čiže pre­hrešenie, i dar milos­ti. Lebo ak pádom toho jed­ného zo­mreli mnohí, o mnoho väčšmi roz­hoj­nila sa milosť Božia a dar milosťou toho jed­ného človeka Ježiša Kris­ta na­proti mnohým. 16 Ani nie ako skr­ze jed­ného zhrešivšieho je rečený dar. Lebo od­sudzujúci výrok z jed­ného p­reh­rešenia na od­súdenie, ale dar milos­ti z mnohých pre­hrešení na ospraved­lňujúci výrok.

späť na Rimanom, 5

Príbuzné preklady Roháček

15 Ale nie tak ako rečený pád, čiže pre­hrešenie, i dar milos­ti. Lebo ak pádom toho jed­ného zo­mreli mnohí, o mnoho väčšmi roz­hoj­nila sa milosť Božia a dar milosťou toho jed­ného človeka Ježiša Kris­ta na­proti mnohým.

Evanjelický

15 Ale nie je tak s darom milos­ti ako s pádom. Lebo ak pádom jed­ného mnohí umreli, milosťou toho jed­ného človeka, Ježiša Kris­ta, sa milosť Božia a dar tým väčšmi roz­hoj­nili pri mnohých.

Ekumenický

15 S darom milos­ti to však nie je tak ako s previnením. Lebo ak pre pre­vinenie jed­ného mnohí zo­mreli, oveľa viac sa v mnohých roz­hoj­nila Božia milosť a dar z milosti jed­ného človeka, Ježiša Kris­ta.

Bible21

15 Mezi mi­lostí a pro­viněním je ovšem roz­díl. Ano, pro­viněním jedno­ho mno­zí pro­pad­li smrti. Boží mi­lost je však mno­hem větší! Mno­hem spíše tedy byli mno­zí ob­da­rováni mi­lostí toho jedno­ho člověka, Ježíše Krista!