RoháčekRimanom5,14

Rimanom 5:14

List Rimanom

Ale sm­rť jed­nako kraľovala od Adama až po Mojžiša i nad tými, ktorí neh­rešili podob­ným pre­stúpením ako Adam, ktorý je ob­razom toho budúceho.


Verš v kontexte

13 Lebo aj do zákona bol hriech na svete, ale hriech sa ne­pripočíta, keď nieto zákona. 14 Ale sm­rť jed­nako kraľovala od Adama až po Mojžiša i nad tými, ktorí neh­rešili podob­ným pre­stúpením ako Adam, ktorý je ob­razom toho budúceho. 15 Ale nie tak ako rečený pád, čiže pre­hrešenie, i dar milos­ti. Lebo ak pádom toho jed­ného zo­mreli mnohí, o mnoho väčšmi roz­hoj­nila sa milosť Božia a dar milosťou toho jed­ného človeka Ježiša Kris­ta na­proti mnohým.

späť na Rimanom, 5

Príbuzné preklady Roháček

14 Ale sm­rť jed­nako kraľovala od Adama až po Mojžiša i nad tými, ktorí neh­rešili podob­ným pre­stúpením ako Adam, ktorý je ob­razom toho budúceho.

Evanjelický

14 Ale sm­rť panovala od Adama do Mojžiša aj nad tými, čo neh­rešili na spôsob prie­stup­ku Adamov­ho. Adam je však ob­razom Toho, ktorý mal prísť.

Ekumenický

14 Ale sm­rť vlád­la od Adama po Mojžiša aj nad tými, ktorí zhrešili iným spôsobom ako Adam. Adam je predob­razom toho, ktorý mal prísť.

Bible21

14 Od Ada­ma až po Mo­jžíše tedy vlád­la smrt, a to i nad tě­mi, kdo ne­zhřeši­li stejným pro­viněním jako Adam. Adam byl předob­razem To­ho, který měl teprve při­jít.