RoháčekRimanom3,29

Rimanom 3:29

List Rimanom

Alebo či je Bôh len Bohom Židov? A či nie je aj Bohom pohanov? Áno aj po­hanov,


Verš v kontexte

28 A tak usudzujeme, že sa človek ospraved­lňuje vierou bez skut­kov zákona. 29 Alebo či je Bôh len Bohom Židov? A či nie je aj Bohom pohanov? Áno aj po­hanov, 30 pre­tože je jeden Bôh, ktorý ospravedl­ní ob­riez­ku z viery, aj ne­ob­riez­ku vierou.

späť na Rimanom, 3

Príbuzné preklady Roháček

29 Alebo či je Bôh len Bohom Židov? A či nie je aj Bohom pohanov? Áno aj po­hanov,

Evanjelický

29 Alebo či je Boh len Bohom Židov? A či nie aj po­hanov? Áno, aj po­hanov,

Ekumenický

29 Azda je Boh iba Bohom Židov? A nie aj po­hanov? Ale áno, aj po­hanov.

Bible21

29 Je snad Bůh jen Bo­hem Ži­dů? Není i Bo­hem po­hanů? Jis­těže i po­hanů!