RoháčekRimanom3,23

Rimanom 3:23

List Rimanom

Lebo nieto roz­dielu, lebo všet­ci zhrešili a po­strádajú slávy Božej


Verš v kontexte

22 avšak spraved­livosť to Božia skr­ze vieru Ježiša Kris­ta cieľom všet­kých a na všet­kých veriacich. 23 Lebo nieto roz­dielu, lebo všet­ci zhrešili a po­strádajú slávy Božej 24 ospraved­lňovaní súc dar­mo jeho milosťou, skr­ze vy­kúpenie, vykúpenie v Kris­tu Ježišovi,

späť na Rimanom, 3

Príbuzné preklady Roháček

23 Lebo nieto roz­dielu, lebo všet­ci zhrešili a po­strádajú slávy Božej

Evanjelický

23 Všet­ci totiž zhrešili a ne­majú slávy Božej,

Ekumenický

23 lebo všet­ci zhrešili a ne­majú Božiu slávu.

Bible21

23 všich­ni zhřeši­li a chybí jim Boží sláva.