RoháčekRimanom3,22

Rimanom 3:22

List Rimanom

avšak spraved­livosť to Božia skr­ze vieru Ježiša Kris­ta cieľom všet­kých a na všet­kých veriacich.


Verš v kontexte

21 No, teraz je zjavená spraved­livosť Božia bez zákona, osvedčovaná zákonom i prorok­mi, 22 avšak spraved­livosť to Božia skr­ze vieru Ježiša Kris­ta cieľom všet­kých a na všet­kých veriacich. 23 Lebo nieto roz­dielu, lebo všet­ci zhrešili a po­strádajú slávy Božej

späť na Rimanom, 3

Príbuzné preklady Roháček

22 avšak spraved­livosť to Božia skr­ze vieru Ježiša Kris­ta cieľom všet­kých a na všet­kých veriacich.

Evanjelický

22 a to spravod­livosť Božia z viery v Ježiša Kris­ta všet­kým veriacim; lebo niet roz­dielu:

Ekumenický

22 Božia spravod­livosť skr­ze vieru v Ježiša Kris­ta pre všet­kých, čo veria. Niet totiž roz­dielu,

Bible21

22 Boží sprave­dlnost, jež skrze ví­ru v Ježíše Krista při­chází ke všem, kdo věří. Není to­tiž roz­dílu: