RoháčekRimanom3,17

Rimanom 3:17

List Rimanom

a ces­ty po­koja ne­poz­nali.


Verš v kontexte

16 skrúšenie a bieda je na ich ces­tách, 17 a ces­ty po­koja ne­poz­nali. 18 Niet báz­ne Božej pred ich očami.

späť na Rimanom, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 a ces­ty po­koja ne­poz­nali.

Evanjelický

17 ces­tu po­koja ne­poz­nali;

Ekumenický

17 ne­poz­nali ces­tu po­koja

Bible21

17 ces­tu poko­je ale ne­znají;