RoháčekRimanom3,16

Rimanom 3:16

List Rimanom

skrúšenie a bieda je na ich ces­tách,


Verš v kontexte

15 ich nohy rých­le vy­liať krv; 16 skrúšenie a bieda je na ich ces­tách, 17 a ces­ty po­koja ne­poz­nali.

späť na Rimanom, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 skrúšenie a bieda je na ich ces­tách,

Evanjelický

16 skaza a bieda je v ich stopách,

Ekumenický

16 na ich ces­tách skaza a nešťas­tie,

Bible21

16 zkáza a bída jsou je­jich průvod­ci,