RoháčekRimanom15,6

Rimanom 15:6

List Rimanom

aby ste jed­nomyseľne jed­nými ús­ty oslavovali Boha a Otca našeho Pána Ježiša Kris­ta.


Verš v kontexte

5 A Bôh tr­pez­livos­ti a po­tešenia nech vám dá mys­lieť na jed­no a na to is­té medzi sebou podľa Kris­ta Ježiša, 6 aby ste jed­nomyseľne jed­nými ús­ty oslavovali Boha a Otca našeho Pána Ježiša Kris­ta. 7 Pre­to sa prijímaj­te na­vzájom, ako i Kris­tus nás prijal na slávu Božiu.

späť na Rimanom, 15

Príbuzné preklady Roháček

6 aby ste jed­nomyseľne jed­nými ús­ty oslavovali Boha a Otca našeho Pána Ježiša Kris­ta.

Evanjelický

6 aby ste jed­nou mysľou a jed­nými ús­tami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

6 aby ste jed­nomyseľne, jed­nými ús­tami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Kris­ta.

Bible21

6 tak abys­te svorně a jedno­my­s­lně oslavova­li Boha a Otce naše­ho Pá­na Ježíše Krista.