RoháčekRimanom15,5

Rimanom 15:5

List Rimanom

A Bôh tr­pez­livos­ti a po­tešenia nech vám dá mys­lieť na jed­no a na to is­té medzi sebou podľa Kris­ta Ježiša,


Verš v kontexte

4 Lebo všet­ko, čo je tam prv na­písané, je na­písané na naše po­učenie, aby sme skr­ze tr­pez­livosť a skr­ze po­tešenie písem mali nádej. 5 A Bôh tr­pez­livos­ti a po­tešenia nech vám dá mys­lieť na jed­no a na to is­té medzi sebou podľa Kris­ta Ježiša, 6 aby ste jed­nomyseľne jed­nými ús­ty oslavovali Boha a Otca našeho Pána Ježiša Kris­ta.

späť na Rimanom, 15

Príbuzné preklady Roháček

5 A Bôh tr­pez­livos­ti a po­tešenia nech vám dá mys­lieť na jed­no a na to is­té medzi sebou podľa Kris­ta Ježiša,

Evanjelický

5 A Boh tr­pez­livos­ti a útechy nech vám dá byť jed­nomyseľnými medzi sebou podľa Ježiša Kris­ta,

Ekumenický

5 Nech vám Boh tr­pez­livos­ti a útechy dá o sebe na­vzájom zmýšľať podľa Kris­ta Ježiša,

Bible21

5 Kéž vám Bůh trpě­livosti a útě­chy da­ruje vzájemnou svornost ve shodě s Kri­stem Ježíšem,