RoháčekRimanom15,3

Rimanom 15:3

List Rimanom

lebo ani Kris­tus nehľadal toho, aby sa ľúbil sám sebe, ale jako je na­písané: Hanenia haniacich teba pad­ly na mňa.


Verš v kontexte

2 Jeden každý z nás nech sa ľúbi blížnemu na dob­ré ku vzdelaniu; 3 lebo ani Kris­tus nehľadal toho, aby sa ľúbil sám sebe, ale jako je na­písané: Hanenia haniacich teba pad­ly na mňa. 4 Lebo všet­ko, čo je tam prv na­písané, je na­písané na naše po­učenie, aby sme skr­ze tr­pez­livosť a skr­ze po­tešenie písem mali nádej.

späť na Rimanom, 15

Príbuzné preklady Roháček

3 lebo ani Kris­tus nehľadal toho, aby sa ľúbil sám sebe, ale jako je na­písané: Hanenia haniacich teba pad­ly na mňa.

Evanjelický

3 Veď ani Kris­tus ne­mal záľubu v sebe, ale - ako je na­písané: Po­tupovania tých, čo ťa hanobia, pad­li na mňa.

Ekumenický

3 Lebo ani Kris­tus nehľadal, čo by sa páčilo jemu samému, ale ako je na­písané: Na mňa pad­lo hanobenie tých, ktorí hanobia teba.

Bible21

3 Vž­dyť ani Kri­stus ne­bral ohled sám na se­be; naopak, je psáno: „Urážky těch, kdo uráží te­be, na mě dopadly.“