RoháčekRimanom15,2

Rimanom 15:2

List Rimanom

Jeden každý z nás nech sa ľúbi blížnemu na dob­ré ku vzdelaniu;


Verš v kontexte

1 A my moc­ní sme po­vin­ní niesť slabos­ti tých, ktorí nie sú moc­ní, a nie ľúbiť sa sami sebe. 2 Jeden každý z nás nech sa ľúbi blížnemu na dob­ré ku vzdelaniu; 3 lebo ani Kris­tus nehľadal toho, aby sa ľúbil sám sebe, ale jako je na­písané: Hanenia haniacich teba pad­ly na mňa.

späť na Rimanom, 15

Príbuzné preklady Roháček

2 Jeden každý z nás nech sa ľúbi blížnemu na dob­ré ku vzdelaniu;

Evanjelický

2 Každý z nás nech mys­lí na svoj­ho blížneho, aby mu to bolo na dob­ro, na budovanie.

Ekumenický

2 Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dob­ro a na budovanie.

Bible21

2 ale každý se snaž­me vy­hovět bližní­mu. Usi­lu­j­me o pro­spěch a po­sílení druhých.