RoháčekRimanom14,23

Rimanom 14:23

List Rimanom

Ale ten, kto po­chybuje, keď jie, je od­súdený, lebo to nie je z viery. A všet­ko, čo nie je z viery, je hriech.


Verš v kontexte

21 Dob­re je nejesť mäsa ani ne­piť vína ani nerobiť ničoho, na čom sa uráža tvoj brat alebo po­horšuje alebo čím slab­ne. 22 Ty že máš vieru? Maj ju sám u seba pred Bohom. Blaho­slavený, kto sám seba ne­súdi v tom, čo uznáva za dob­ré. 23 Ale ten, kto po­chybuje, keď jie, je od­súdený, lebo to nie je z viery. A všet­ko, čo nie je z viery, je hriech.

späť na Rimanom, 14

Príbuzné preklady Roháček

23 Ale ten, kto po­chybuje, keď jie, je od­súdený, lebo to nie je z viery. A všet­ko, čo nie je z viery, je hriech.

Evanjelický

23 Kto však má po­chyb­nos­ti, keď (niečo) požíva, od­súdený je pre­to, že to ne­požíva z viery. A všet­ko, čo nie je z viery, je hriech.

Ekumenický

23 Kto však má po­chyb­nos­ti, keď niečo je, je od­súdený, lebo to nekoná z viery. A všet­ko, čo nie je z viery, je hriech.

Bible21

23 Kdo má ale při jídle po­chybnosti, je od­sou­zen, pro­tože se ne­chová pod­le své ví­ry. A coko­li není z ví­ry, je hřích.