RoháčekRimanom13,8

Rimanom 13:8

List Rimanom

Nebuďte ni­komu nič dlžni, krome na­vzájom sa milovať; lebo ten, kto miluje blížneho, na­pl­nil zákon.


Verš v kontexte

7 A tedy daj­te každému, čo ste komu pod­lžni: komu daň, tomu daň; komu clo, tomu clo; komu bázeň, tomu bázeň; komu česť, tomu česť. 8 Nebuďte ni­komu nič dlžni, krome na­vzájom sa milovať; lebo ten, kto miluje blížneho, na­pl­nil zákon. 9 Lebo: Nez­cudzoložíš, nezabiješ, ne­uk­rad­neš, ne­povieš falošného svedoc­tva, ne­požiadaš, a jest­li je aké iné pri­kázanie, to všet­ko sa za­hrňuje v slove: Milovať budeš svoj­ho blížneho jako samého seba.

späť na Rimanom, 13

Príbuzné preklady Roháček

8 Nebuďte ni­komu nič dlžni, krome na­vzájom sa milovať; lebo ten, kto miluje blížneho, na­pl­nil zákon.

Evanjelický

8 Ni­komu nič ne­dl­huj­te, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, na­pl­nil zákon.

Ekumenický

8 Ni­komu nebuďte nič dlžní, ok­rem toho, aby ste sa na­vzájom milovali, lebo kto miluje blížneho, na­pl­nil zákon.

Bible21

8 Niko­mu ne­dluž­te nic než vzájemnou lás­ku; kdo mi­lu­je druhého, to­tiž na­plnil Zákon.