RoháčekRimanom13,14

Rimanom 13:14

List Rimanom

Ale si ob­lečte Pána Ježiša Kris­ta a ne­pečuj­te o telo tak, aby sa v ňom zo­búdzaly zlé žiados­ti.


Verš v kontexte

12 Noc po­kročila, a deň sa pri­blížil. Složme tedy skut­ky tem­nos­ti a ob­lečme si zbrane svet­la. 13 Jako vod­ne choďme slušne, nie v obžer­stvách a pijan­stvách, nie v smils­tvách a pros­topašiach, nie v zvade a závis­ti. 14 Ale si ob­lečte Pána Ježiša Kris­ta a ne­pečuj­te o telo tak, aby sa v ňom zo­búdzaly zlé žiados­ti.

späť na Rimanom, 13

Príbuzné preklady Roháček

14 Ale si ob­lečte Pána Ježiša Kris­ta a ne­pečuj­te o telo tak, aby sa v ňom zo­búdzaly zlé žiados­ti.

Evanjelický

14 Ale ob­lečte sa v Pána Ježiša Kris­ta a o telo sa ne­staraj­te (tak, aby vznikali v ňom) zlé žiados­ti.

Ekumenický

14 Ale ob­lečte sa v Pána Ježiša Kris­ta a ne­vyhovuj­te telu, aby ste ne­prepad­li žiados­tiam.

Bible21

14 Místo sta­rostí o těles­né touhy se ob­leč­te do Pá­na Ježíše Krista.