RoháčekRimanom13,11

Rimanom 13:11

List Rimanom

A toto, znajúc čas, že je už hodina, aby sme sa pre­budili zo spán­ku a vstali, lebo teraz nám je bližšie spasenie, ako bolo vtedy, keď sme uverili.


Verš v kontexte

10 Lás­ka nerobí blížnemu zlého, a tedy pl­nosťou zákona je lás­ka. 11 A toto, znajúc čas, že je už hodina, aby sme sa pre­budili zo spán­ku a vstali, lebo teraz nám je bližšie spasenie, ako bolo vtedy, keď sme uverili. 12 Noc po­kročila, a deň sa pri­blížil. Složme tedy skut­ky tem­nos­ti a ob­lečme si zbrane svet­la.

späť na Rimanom, 13

Príbuzné preklady Roháček

11 A toto, znajúc čas, že je už hodina, aby sme sa pre­budili zo spán­ku a vstali, lebo teraz nám je bližšie spasenie, ako bolo vtedy, keď sme uverili.

Evanjelický

11 A toto (čiňte), keďže vidíte príhod­nú chvíľu, že vám je už čas pre­budiť sa zo sna. Lebo teraz je nám spasenie bližšie, ako keď sme uverili.

Ekumenický

11 A toto rob­te, veď viete, aký je čas, že už na­stala hodina, aby ste sa pre­budili zo spán­ku. Teraz je totiž naša spása bližšie, ako keď sme uverili.

Bible21

11 A ještě něco. Ro­zuměj­te, jaká je do­ba, pro­tože přišel čas pro­bu­dit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, než­li když jsme uvěři­li.