RoháčekRimanom13,10

Rimanom 13:10

List Rimanom

Lás­ka nerobí blížnemu zlého, a tedy pl­nosťou zákona je lás­ka.


Verš v kontexte

9 Lebo: Nez­cudzoložíš, nezabiješ, ne­uk­rad­neš, ne­povieš falošného svedoc­tva, ne­požiadaš, a jest­li je aké iné pri­kázanie, to všet­ko sa za­hrňuje v slove: Milovať budeš svoj­ho blížneho jako samého seba. 10 Lás­ka nerobí blížnemu zlého, a tedy pl­nosťou zákona je lás­ka. 11 A toto, znajúc čas, že je už hodina, aby sme sa pre­budili zo spán­ku a vstali, lebo teraz nám je bližšie spasenie, ako bolo vtedy, keď sme uverili.

späť na Rimanom, 13

Príbuzné preklady Roháček

10 Lás­ka nerobí blížnemu zlého, a tedy pl­nosťou zákona je lás­ka.

Evanjelický

10 Lás­ka blížnemu zle nerobí. Pl­nosťou zákona je teda lás­ka.

Ekumenický

10 Lás­ka blížnemu nerobí zle. Na­pl­nením zákona je teda lás­ka.

Bible21

10 Lás­ka bližní­mu nikdy ne­u­blíží – pro­to je na­plněním Záko­na lás­ka.